Tillykke til den sorte lobby 2: En effektiv kampagne

Af Per Meilstrup 70

Når COP15 i morgen starter, så er der god grund til at frygte et resultat som vil glæde klima-skeptikere over hele verden. Nemlig en global aftale, der kun i begrænset grad afspejler den bedst tilgængelige, videnskabelige viden. I 21 år har verden set et unikt, globalt samarbejde mellem tusinder af videnskabsfolk, der har belyst klimaforandringerne og anvist løsninger – men det er meget lidt sandsynligt at vores politiske ledere følger rådene fra videnskaben. En af de væsentligste årsager er at den sorte lobby er lykkedes med tre ting, nemlig 1) at skabe forvirring om videnskaben, 2) at undergrave det vælgermæssige mandat for politisk handling og 3) karaktermyrde ansvarlige politikere.

I disse dage ser vi, hvordan succes’en har udløbere helt ind i Venstre og regeringen, med uværdige provokationer fra bl.a. Folketingets formand og Venstres finansordfører, der ikke bare mener at de er klogere på klima end anerkendte naturvidenskabelige forskere, men også føler sig kaldet til barnagtige opfordringer til energi-svineri.

Det skal siges, at der naturligvis også er seriøse videnskabsfolk, der med udgangspunkt i forskning betvivler FNs konklusioner. Disse bør ikke slås i hartkorn med lobbyisterne og fuldblods-skeptikerne, men derimod lyttes til. Klimapanelet inddrager som bekendt i deres forarbejde også denne forskning, hvis den er relevant, og inviterer til at alle kommentere på de forskellige FN-rapporters kapitler inden publicering.

1. Kampagnen for at skabe uklarhed omkring den videnskabelige konsensus på området er velkendt og dokumenteret, bedst i James Hoggans fremragende “Climate Cover-up”, hvor han kortlægger mere end 10 års intens og succesrigt anti-klima lobbyarbejde, først og fremmest i USA. Med finansiering fra bl.a. Exxon Mobil og andre olie- og kulselskaber er det lykkedes tænketanke med troværdigt klingende navne som f.eks. Information Council on the Environment (ICE) og Competitive Enterprise Institute (CEI) og en række dygtige kommunikatører som f.eks. Fred S. Singer og Timothy Ball at orkestrere en byge af koordinerede og medie-egnede budskaber, der modsiger den etablerede videnskab på området. Budskaberne er i bedste fald stærkt selektive, i værste fald direkte løgnagtige, men ikke desto mindre bliver de viderebragt af førende politikere og medier. Så sent som i det seneste år har Exxon Mobil investeret hundredetusinder af pund i anti-lobbyen.  Ikke mindst medierne er glade for de sensationelle “de-har-jo-ikke-noget-på-budskaber”. Strategipapirer fra kampagnens tilrettelæggere er lækket, og James Hoggan kan dokumentere hvordan f.eks. American Petroleum Institute, en af de trofaste støtter, definerede målet som: “Sejr er, når dem, der støtter Kyoto protokollen på baggrund af videnskaben, ser ud til at være virkelighedsfjerne”. Mange af kampagnens frontfigurer er PR-folk, journalister, læger, politikere og TV-meteorologer. De videnskabsfolk, der propaganderer, er kun sjældent klimaforskere, og endnu mere sjældent forskere, der nogensinde har bedrevet klimarelevant forskning. At de har haft succes ses i dag på  klimaskeptiker-konferencen på Christiansborg, hvor flere af dem optræder, bl.a. Fred S. Singer (der smykker sig med lånte Nobel-priser)  og Lord Monckton, der muntrer sig med hjemmelavede temperatur-kurver, der angiveligt modsiger Klimapanelet.

2) Kampagnen har medført, at der i USA er udbredt mistro i befolkningen til videnskaben. En nylig meningsmåling udført af Pew Center viste, at antallet af amerikanere, der tror, at global opvarmning er forårsaget af mennesket, er stigende. Helt ind i kongressen og senatet trives skepsis, anført af bl.a. Oklahomas senator Inhofe, der er berygtet for på Senatets gulv at have kaldt global opvarmning “det pure opspind”. Når præsident Obama ikke kan føre den ambitiøse linie i København, som han ønsker, er det i høj grad fordi det er lykkedes skeptikerne at undergrave det folkelige mandat.

Ifølge en undersøgelse fra Center for Public Integrity er antallet af industrielt finansierede lobbyister i den amerikanske kongres eksploderet med trehundrede pct. i løbet af de sidste fem år. Alene i ugerne op til behandlingen af ACES-lovforslaget i Repræsentanternes Hus kastede 460 nye virksomheder og organisationer sig ind i lobbyarbejdet. Det er en stigning på 30 pct. i løbet af blot få uger. For hvert medlem af kongressen er der i dag fire klimalobbyister fra industriog interesseorganisationer. I sin nye bog, “Our Choice”, argumenterer tidligere vicepræsident Al Gore for, at netop industriens massive klimalobbyisme hidtil har været en af de absolut største forhindringer for at opnå en ambitiøs klimaaftale. Fordi de mest ivrige lobbyister har været dem, der modarbejder en ny klimalovgivning.  Ifølge Al Gore drejer det sig om otte ud af ni lobbyister i den amerikanske kongres

I Danmark er Bjørn Lomborg lige så citeret i danske mediers klimadækning de sidste 10 år som FNs samlede klimapanel, og skeptikere som f.eks Henrik Svensmark er blandt de mest omtalte forskere, ligeså omtalt som danske IPCC-forfattere som Eigil Kaas og Jens Hesselbjerg. Først i 2005 ændrede Fogh-regeringen endeligt kurs på klimaområdet, og skepsis er fortsat udbredt i Danmark, hvilket ikke kan undre, når medierne løbende holder et lille antal skeptikere oppe mod tusindvis af klimaforskere i et forsøg på at “afbalancere” dækningen.

3. Ovenstående kampagne har – paradoksalt nok – gjort det muligt for anti-lobbyen at fortegne billedet af de politiske aktører, således at Al Gore, Obama, Gordon Brown, Ban Ki-moon og andre beslutningstagere, der baserer deres handlinger på den bedste tilgængelige viden, fremstilles som dommedagsprofeter og hysteriske klimaflippere, alt i mens politikere, der læner sig op ad kontroversielle data og populisme, portrætteres som heltmodige og fornuftige. Stik mod al fornuft

En aftale i København, der bremser klimaændringerne, kræver at de rige lande reducerer deres udledninger i 2020 med 25-40% ift 1990-niveau. Det sker næppe. Og dermed truer et sammenbrud i den globale dialog om bæredygtig udvikling, først og fremmest fordi de fattige lande dermed endnu engang har fået bekræftet, at de rige lande ikke er til at stole på.

De eneste, der kan glæde sig over dette, må være den sorte lobby. Hvorfor er et helt andet spørgsmål.

70 kommentarer RSS

 1. Af Frank Pedersen

  -

  Rønne,

  Climagate drejer sig om et fåtal af de videnskabsmænd der har beskæftiget sig med dette emne, så at feje al videnskabens argumentation til side på grund af nogle emails er mildest talt noget overdrevet og viser bare at ‘den sorte lobby’ er gode til at overdrive ethvert argument der så tvivl om modstandernes argumenter. I stedet for selv at komme med argumenter, hvilket de ikke har. De har travlt med at nedgøre andres argumenter.

  Meningstyrani i medierne?! hvordan kommer du lige frem til det? hvis man kigger på antallet af videnskabelige rapporter der påviser menneskelig påvirkning af klimaet og videnskabelige rapporter der viser det modsatte, så har klimanægterne haft langt mere spalteplads i medierne end de rent faktisk har haft belæg for. 95% af forskerne er enige om at ændringerne er menneskeskabte, men alligevel hører man konstant om de 5% som ikke er enige. Dækningen er vel 50/50 i medierne, hvilket må siges at være en voldsom overdækning af klimanægternes argumenter i forhold til hvor stor en gruppe de er.

 2. Af Rønne Rasmussen

  -

  Frank Pedersen, det er for let at henvise til en række diffuse FN-rapporter. Det, jeg efterlyser, er REGNESTYKKKET, hvor man stopper tal ind i den ene ende, og der kommer en konklusion ud i den anden ende sammen med en vurdering af, hvor pålideligt resultatet er. Jeg har hidtil ikke kunnet finde det.

  Jeg kunne også vende spørgsmålet om: Hvordan kan jeg være sikker på, at klimabevægelsen ikke bare er en hype, en modetrend, som til næste år afløses af f.eks. Salsa-dans? Indrøm det nu, der mangler fakta og kendsgerninger.

 3. Af Frank Pedersen

  -

  Videnskabsfolkene har jo netop baseret deres rapporter på fakta. At man ikke har kunnet lave det endelige regnestykke, som pænt og redeligt beviser alt, er der jo ikke noget at sige til. Hvorfor skal der være ét regnestykke der beviser alt? Hvorfor ikke lade alle de regnestykker der er lavet, som alle peger i samme retning, indgå i en samlet vurdering, som man så tager aktion på?
  jeg kunne jo nemt bruge samme argumentation som dig og bede dig om at vise mig det regnestykke som endegyldigt viser at det ikke er menneskabte forandringer af klimaet vi ser. Men det kan du jo heller ikke levere…

 4. Af Klaus Nørskov

  -

  Det tror jeg nu ikke 95 procent af forskermiljøet er enige i. Kendsgerningen … jeps KENDSGERNINGEN er, at det har været langt varmerer tidligere end fremskrivnignerne forudsiger at det bliver de næste 100 år. Helt uden menneskets påvirkning. Se det er et videnskabeligt faktum. Udsagnet om at menneskeskabt udledning af CO2 er udslagsgivende for vores klodes og races fremtid og om at en afværgedagsorden som har mange andre negative konsekvenser for menneskeheden skulle være det klogeste vi kan gøre lige nu, er til gengæld i bedste fald en teori … eller … hvis det er andet og mere end en teori mangler jeg i hvert fald at se det underbyggende materiale. Hvad klimadiskussionen til gengæld er … og sjovt nok i 20 året for murens fald … er en ny vej for planøkonomer til at smadre det eneste system, der beviseligt virker og skaber mere velstand for stadig flere mennesker.

 5. Af Klaus Nørskov

  -

  Og så konstaterer jeg i øvrigt at man kan blive bortcensureret her … af ejeren af bloggen eller af forfatteren?? Men i hvert fald for holdninger … ikke for ubehageligheder … og det er da ærligt talt lidt ynkeligt.

 6. Af Frank Pedersen

  -

  “smadre det eneste system, der bevisligt virker og skaber mere velstand for stadig flere mennesker.”…?
  Det er jo netop her humlen ligger begravet. Systemet virker jo ikke. Det ødelægger vores planet for fremtidige generationer (og jeg er heller ikke enig i at det skaber mere velstand for flere mennesker, det skaber mere velstand for få mennesker).
  Det er jo netop de mennesker (firmaer) der tjener styrtende penge på dette system, der argumenterer imod klima-forandringerne. De er ligeglade med prisen som fremtidige generationer skal betale. De har sikret sig økonomisk, så de skal nok klare sig.

 7. Af Sorte Lobby

  -

  Hej Per Meilstrup

  Mange tak for lykønskningerne. Det har også holdt hårdt men vores plan lykkedes heldigvis til sidst.

  Mvh A. Hitler, A. F. Rasmussen, T. Blair, G. Bush, Illuminati og Djævlen

 8. Af Hans Henrik Hansen

  -

  Så netop PM performe i TV2 med Skammelsen og venner!
  Han mente, at statslederne ville vende hjem til massiv hjemlig kritik!

  Me..en: (Top)politikerne drager nu hjem i (stiltiende) erkendelse af, at IPCCs ‘videnskabelige’ fundament er borteroderet – ikke mindst takket være ‘klimagate’ – en ‘begivenhed’ som ligeledes har undermineret den folkelige opbakning bag ‘klimakirken’!!
  Men man kan undre sig over, at de overhovedet ulejligede sig til ‘Carbonhagen’!? Lemmingeeffekten kanske??

  Nu må så Skammelsen, Meilstrup og Nielsen forlade TV2s lille hygelige – men efterhånden tiltagende beklumrede – klima-osteklokke: Ud og (gen?)opleve den virkelige verden! 🙂

 9. Af Rønne Rasmussen

  -

  Hvis klimasagen er tro mere end videnskab, er det relevant at spørge, hvordan den kan have så meget medvind? Jeg tror, at det skyldes, at klimasagen dækker en række forskellige behov:

  – Nuttethed hos isbjørne og pingviner stimulerer yngelplejeinstinkterne
  – Definition af politisk korrekthed giver mulighed for at score billige points (= profilering) hos politikere
  – Modebølge giver mulighed for indtjening for smarte forretningsfolk (f.eks. handel med CO2-kvoter, atomkraft)
  – Aktivisme giver på mange niveauer afløb for rastløse sjæles overskud af energi
  – Angst for dommedagsscenarier giver fællesskabsfølelse i form af et globalt broderskab i græsrodsbevægelser
  – Ambitioner kan stimuleres gennem at holde hof og mænge sig med VIP’er på f.eks. topmøder
  – Trangen til at bevare naturens status quo vinder gehør hos konservative sjæle
  – Det moderne, vestlige menneske har behov for at tro, at det behersker naturen – men det er storhedsvanvid.

 10. Af Rønne Rasmussen

  -

  Det bruges igen og igen som argument af f.eks. Frank Pedersen, at et flertal af klimaforskerne mener, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Men videnskabelige sandheder afgøres ikke ved flertalsafgørelser – de afgøres alene ved deres argumenters vægt.

  I samme øjeblik en person lægger vægt på, hvad flertallet mener, ved man, at personen er ude i et politisk eller religiøst ærinde – og i hvert fald ikke et videnskabeligt ærinde. Klimasagens argumenter går altid i opløsning, så snart man begynder at undersøge dem nærmere. Der er altid tale om spekulative hypoteser, aldrig endelige beviser.

  Når man betragter videnskabens historie, kan en bestemt opdagelse altid fastlægges med en forskers navn og en dato – relativitetsteorien blev f.eks. beskrevet første gang af Albert Einstein i 1905.

  Anderledes forholder det sig med klimasagen. Der er intet årstal og ingen enkeltforsker, som kan tage æren for en banebrydende opdagelse. Forskere obsererverer, at klodens temperatur stiger, hvorefter et flertal straks i panik hævder, at klimaforandringen er menneskeskabt. Der er tale om en opinion, dvs. en meningsdannelse, for beviserne mangler.

  For bare 40 år siden, i 1978, advarede de samme klimaforskere om, at jorden var på vej mod en istid – som igen var menneskeskabt.

  Desværre løber såvel politikere som journalister straks efter vinden, når den vender, så de spilder en masse kostbar tid, der kunne være brugt bedre på andre formål på et gigantisk klimatopmøde i København.

 11. Af Rønne Rasmussen

  -

  Til Klaus Nørskov: Jeg tror ikke på, at du bliver bortcensureret her – men til gengæld har Berlingskes blogs tekniske problemer, når du forsøger at lægge et eller flere Internet-links ind i et indlæg. Hvis der er mere end et Internet-link går det helt sikkert galt – så prøv evt. at fordele linkene over flere indlæg. Sommetider går det også galt bare med et enkelt Internet-link.

 12. Af Rønne Rasmussen

  -

  Når fremtidens generationer ser tilbage på klimakonferencen i København, vil de grine deres røv i laser over, at folk var så dumme. I skrivende stund ser det heldigvis ud til, at klimatopmødet bliver en “fiasko”, idet deltagerne ikke kan blive enige. I TV-Avisen har en “ekspert” anbefalet, at vi accepterer, at en vis del af pengene til ulandene går til korruption og diktatorers schweiziske bankkonti.

 13. Af Hans Henrik Hansen

  -

  “I TV-Avisen har en “ekspert” anbefalet, at vi accepterer, at en vis del af pengene til ulandene går til korruption og diktatorers schweiziske bankkonti” – var det ikke ham, der mente at op til 80% kunne ‘køre udenoms’?? 🙂

 14. Af Thrainn Kristinsson

  -

  Det sorte lobby henvender sig til ignoranterne med stor held.

 15. Af Rønne Rasmussen

  -

  Hurra! Vi, den snehvide lobby, har vundet! Ned med klimaet! He he.

 16. Af Rønne Rasmussen

  -

  Lad os antage, at klimatopmødet var blevet en “succes”. Ville et positivt resultat have smittet af på den enkelte danskers adfærd? Jeg tænker på forbruget af rødt kød, rejser, biler, m.m. Svaret er: Nej, en succes ville ikke få den enkelte til at føle sig mere ansvarlig for klimaet. Det er i hvert fald ikke sket endnu. Og hvis man er klimafanatiker, kan man stadig nå at ændre sin adfærd alligevel.

  En “succes” ville derimod have medført masser af tomme løfter og et kæmpespild af økonomiske ressourcer. Vi ved fra tidligere, at de rige lande sjældent opfylder deres løfter, når det gælder om at overføre penge til de fattigste lande. Men selv hvis de rige lande sendte bare 50% af de penge, de ifølge en “god” klimaaftale ville have lovet de fattige lande, ville en stor del af disse penge forsvinde i korruption, bureaukrati og svindel.

  Reduktionerne i CO2 på de hjemlige arenaer gennemføres ikke uden opbakning i befolkningerne. En sådan opbakning er måske til stede i den danske middelklasse (selv om jeg tvivler på, at der er tale om andet end skinhellighed, når det kommer til stykket), men den er (endnu) ikke til stede i hverken Kina eller USA, hvor det ellers ville batte noget. Og når / hvis den en dag er til stede, vil den stadig være uafhængig af toppolitikernes gøren og laden på store konferencer.

  Endelig er der spørgsmålet om videnskabelig usikkerhed. Selv hvis viljen var til stede i hele verden og alle mennesker gjorde, som de lovede, er det slet ikke sikkert, at en ændring i CO2 udslip vil have den ønskede effekt på klimaet. Aktiviteten på solen eller andre fænomener i rummet kan ændre alting i et splitsekund. Selv om vi mennesker er mange, og selv om vi er dygtige (det tror vi da selv!), så er vi ikke Gud.

 17. Af Torsten Z.

  -

  Den selvsamme ’sorte lobby’ påstod engang at jorden var rund! Længe leve Climategate! Længe leve de russiske hackere!

 18. Af Henning Højen

  -

  Per Meilstrup, fordi I er mange, der mener, at den påståede globale opvarmning skyldes den vestlige civilisations brug af fossile brændstoffer og den heraf følgende udledning af CO2, har I ikke nødvendigvis ret.
  Jeg vil lige citere Niels Hausgaard ( jeg oversætter til almindeligt dansk, da jeg heller ikke tror på, du behersker den vendsyssleske dialekt ) : “Nu var der en ting, der var rart at have vidst – om de fleste er de klogeste eller bare de fleste!”
  Inderst inde har jeg en fornemmelse af, at I er en del, der ikke forstår Henriks Svensmarks teori, men det kan I selvfølgelig ikke gøre for.

 19. Af Kim Houmøller

  -

  Den sorte lobby er jo bare repræsentant for “Maren I Kjæret”.
  Der kan stemmes om alt, selv tyngdeloven kan vel sendes til afstemning? At tro vi kan afbrænde fossile brændsler, der er ophobet over flere hundrede millioner år uden det påvirker atmosfæren / klimaet er tegn på den allerstørste dumhed!

 20. Af Frank Hansen erwt

  -

  asdf

Kommentarer er lukket.